mail icon pcgs@gmail.com

BẢN ĐỒ TỶ LỆ NHIỄM VÀ PHÂN BỐ CÁC LOẠI GIUN SÁN KHU VỰC NAM BỘ - LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 4434/QĐ-BYT ngày 17/11/2010 về việc phê duyệt dự án  “Phòng chống giun sán ở trẻ em lứa tuổi học đường tại khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng giai đoạn 2010 – 2013”, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM bắt đầu triển khai các hoạt động dự án với thời gian thực hiện 4 năm từ 2010 – 2013 trên 4 tỉnh/thành : Sóc Trăng, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP.HCM. Các hoạt động trong chương trình này nhằm giảm tỷ lệ nhiễm giun sán cho trẻ em tiểu học trong khu vực, bên cạnh đó tăng cường nhận thức của các em và cộng đồng trong công tác phòng chống giun sán, hướng đến việc xã hội hóa công tác phòng chống giun sán, cải thiện sức khỏe cộng đồng.